Siri Hermansen (1969) viser i prosjektrommet dokumentasjon fra den forlatte russiske gruvebyen Pyramiden på Svalbard, som i løpet av 3 måneder ble tømt for all menneskelig aktivitet. Hun er opptatt av hvordan objekter og kultur kan være rester av mental eksistens styrt av politiske idéer.