Dalvedh er sørsamisk og betyr at noe som har vært borte eller gjemt kommer til syne.  Dalvedh er tittelen på et omfattende kunstprosjekt av Sissel M. Bergh i samarbeid med Frode Fjellheim, og filmen publikum får se er en del av dette prosjektet.

Sissel Mutale Bergh (1974) er utdannet fra Statens Kunstakademi og University of Technology – Fine Art Departement, Durban, Sør-Afrika. Hun har bodd og arbeidet i Lusaka, Zambia, hvor hun ble medgrunnlegger av Munandi Art Studio. Hun er for tiden basert i Trondheim. I 2015 mottok hun et femårig arbeidsstipend fra Kulturrådet. Hun arbeider for tiden med å utvikle en rekke eksperimentelle korte dokumentarer, «knowhowknow» – støttet av Midtnorsk filmsenter, og et bokprosjekt, «Ajmodh ajtodh» – samle spor av samisk kultur på kysten av Møre og Trøndelag (Nordland). Prosjektet Dalvedh, som tok 5 år å lage, er for tiden på reise. I  2016 ble prosjektet vist ved Saemien Sijte, Sørsamisk kulturarvsenter og museum i Snåsa, ved Falstad Minnesenter og på Røros museum.

Omtale av utstillingen

Hamar Arbeiderblad. 22.05.2020. Ny sommerutstilling på Kunstbanken.


Sissel Mutale Bergh (1974) is educated from the National Academy of fine arts, Oslo, Norway, and University of Technology – Fine Art Departement, Durban, South Africa. She has lived and worked in Lusaka, Zambia – were she co-founded the Munandi Art Studio. She is currently based in Trondheim, Norway. In 2015 she received a 5 year working grant by the Arts Council in Norway. She is currently working to develop a series of experimental short documentaries, “knowhowknow”, supported by the MidtNorsk film center, and a book project, “Ajmodh ajtodh”, collecting traces of Saami culture at the coast of Møre and Trøndelag (Nordland). The project Dalvedh, which took 5 years to create, is currently traveling. In 2016 the project was shown at the Saemien sijte, South Saami cultural heritage center and museum in Snåsa. From June – August  2016 it will be at the Falstad memorial center and from september 2016 at the Røros museum.