10 kunstnere som arbeider med ulike materialer og uttrykk deltar på årets sommerutstilling i Kunstbanken. Utstillingens tittel refererer til noe av det felles idégrunnlaget som kunstverkene er basert på. I dagens kunst har det stadig dukket opp skapninger og vesener. De finnes innen de fleste teknikker og uttrykk og kan opptrer i form av hunder og kaniner, med gjenkjennbare trekk og uttrykk som er satt inn i menneskelige og sosialiserte sammenhenger.

Disse vesenene er fantasiprodukter, men ikke helt tatt ut av løse lufta, opphavet finnes både i gamle sang og barnelitteraturen. Kunstverkene kan sees på fra flere vinklinger; er de dyreskikkelser som har gått inn i menneske-roller eller er de mennesker med dyriske trekk? En kan assosiere til tegneserienes og folkeeventyrenes bruk av fabeldyr og vesener, som innbyr til å se nærmere på egenskaper hos mennesket.

Det er mange spørsmål som reises; ønsker en å overføre trekk fra vesensverdenen over på oss mennesker eller å påtvinge dyrene vår væremåte? Kan et møte med en annen art gjøre det enklere å distansere seg fra det krevende og komplekse ved å være menneske? Det finnes en dobbelthet i mange av arbeidene hvor det søte og yndige går hånd i hånd med det uvisse og skremmende. Utstillingen startet som en vandreutstilling fra Kunstbanken og har vært vist i sju hedmarkskommuner siden høst 2012. Kunstbankens sommerutstilling er en større og utvidet utgave av denne.

Tor-Björn Adelgren er født i Sverige i 1961, og har bakgrunn som møbel- og innredningssnekker før han gjennomførte hovedfag i keramisk kunsthåndverk ved SHKS i Oslo. Han arbeider hovedsaklig med skulptur og bilder.

Kjetil Aschim (født 1980) har markert seg i den nye generasjonen metall- og smykkekunstnere. Håndverket står i fokus og gjennomførelsen av arbeidene holder et høyt teknisk og kunstnerisk nivå.

Helena Blomqvist (født 1975) bor og arbeider i Sverige. Hun har med sine fotoprint deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger de siste 10årene. I tillegg har hun gitt ut tre kunstbøker.

Anja Carr (født 1985) arbeider i hovedsak med installasjon, skulptur, performance, video og fotografi og har drevet det rosa visningsrommet PINK CUBE i Oslo siden januar 2011. Performancene befinner seg et sted mellom drøm og virkelighet, hvor vi som publikum ofte kan møte frykt og lyster vi hadde glemt.

Jim Darbu (født 1981) fullførte i 2009 sin mastergrad i Keramisk kunsthåndverk ved KHio (tidligere SHKS) og har siden da deltatt på en rekke gruppe- og separatutstllinger med sine tegneserieinspirerte skapninger. Hjemmeside

Torill Kove (født 1958 i Hamar) har illustrert tre bøker om Johannes Jensen. Hun har også skrevet og illustrert bildebøkene Min bestemor strøk kongens skjorter (2000) ogDen danske dikteren (2007). Animasjonsfilmen med samme navn ga henne en Oscar for beste kortfilm i 2007.

Nina Bang Larsen (født 1981) arbeider med brukte tekstiler og hjemlige gjenstander i sine skulpturer. Hun er opptatt av den delen av det menneskelige liv som ikke er så synlig; det psykiske kommer til uttrykk gjennom de fysiske materialene vi omgir oss med.

Linda Jansson Lothe (født 1963 i Göteborg) sier om sine arbeider at de balanserer i feltet mellom «høykultur» og «lavkultur», kitsch og kunst, nostalgi og modernitet. Hun jobber både med bruksting og skulpturelle, sammensatte arbeider, og kombinerer gjerne gamle rariteter med nyskapte former.

Felieke van der Leest (født 1968) har bodd og arbeidet i Norge siden 2008, og har siden 1997 deltatt på utallige utstillinger i Europa og USA. Hennes smykkeobjekter utføres med humor og presisjon, og gjennom sine figurer forteller hun såvel muntre som tankevekkende og overraskende historier.

Irene Nordli (født 1967) har helt siden studietiden ved KHiB (tidligere SHKD) utfordret seg selv, sitt materiale og sitt publikum. Hun sier selv at hun «lager keramikk uten lykkelig slutt». Humor og melankoli, satire og undring, det estetiske og det groteske kommer til syne.