Solveig Bergene (1985) sin utstilling består av fem store blyanttegninger og to håndinnbundne artist books. I tegningene refererer hun blant annet til mystisisme, kuriositetskabinetter og naturhistorie. Hun interesserer seg for perioder i historien da vitenskapene var på vei inn i det moderne, som for eksempel opplysningstiden og 1800-tallet. Hun betrakter disse periodene som en grensetilstand mellom det subjektive og objektive, hvor naturvitenskapen og kunnskapen om verden generelt bar preg av overtro, misforståelser og subjektivitet.

Bergene tenker seg utstillingene sine som serier, og tittelen henviser til hennes forrige separatutstilling med tittelen Portal. Ordet portal formidler at publikum inviteres inn i hennes billedverden, men det kan også være en portal inn i betrakterens assosiasjonsverden.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd og Norske Bildende Kunstnere.