Samtidskunst fra Nederland

Med Judith van den Berg, Nathalia Brans, Theo Lenssen, Hans Keulsther, Eva Teresa Lavigne og Hans van der Weyden.

Når Hedmark Kunstsenter åpner gruppe utstillingen TEN TOON med unge nederlandske kunstnere, er dette i tråd med vår målsetning om også å vise internasjonal kunst. At Nederland med sine unge kunstnere er det første landet i sentral Europa som inviteres til å presentere seg i Kunstbanken, er heller ikke uten grunn.

Nederlandske kunstnere har gjennom århundrer skapt kunst som for alltid vil bli stående i kunsthistorien, – til inspirasjon for andre kunstnere og til glede for oss alle. Man kan nevne Jan van Eyck, Hieronymus Bosch, Frans Hals, Rembrandt, Jan Vermeer, senere Vincent van Gogh, Piet Mondrian, Theo van Doesburg og mange, mange flere.

Nederland har århundre lang tradisjon som et av Europas, og verdens, mest liberale og demokratiske land, hvor ‘frihet’ har hatt stor betydning: Religionsfrihet, ytringsfrihet, pressefrihet, rett til organisering osv. Den nederlandske statsministeren sa så tidlig som i 1862 at ‘regjeringen bestemmer ikke over vitenskap og kunst’.

Provinsen Limburg, ‘sør for elvene’ (Maas og Rhinen), med den etter hvert så kjente byen Maastricht som fylkets hovedstad, er i Nederland betraktet som annerledes fra resten av landet. Limburg var den siste provinsen som ble innlemmet i Nederland, etter å ha vært på forskjellige fremmede hender i tidligere, urolige tider. De hevder selv at Limburg er i «hjertet i Europa». Befolkningen i Limburg er i hovedsak katolikker, og har et sydlandsk temperament og levesett.

Disse seks kunstnerne kommer alle fra Limburg. Alle har studert ved det samme akademiet, Academie voor Beldende Kunst Maastricht, og de er alle ‘unge og lovende’. Utvalget av kunstnere er gjort av Hedmark Kunstsenter i samarbeid med HEDAH.