Hva var det egentlig vi levde av før oljen? Terje Abusdal (1978) tar utgangspunkt i fotoarkivet til bestefaren Åsmund Abusdal, men det kunne vært fra hvor som helst i bygde-Norge. Prosjektet er et historisk dokument over lokalsamfunn på 1970- og 80-tallet, skildret gjennom en serie personlige bilder fra Setesdal. Fotografiene formidler små hverdagsglimt fanget i ei tid da oljerikdommen ennå ikke hadde rukket å komme i land fra Nordsjøen. De er visuelle vitnesbyrd fra perioden som markerte slutten for etterkrigstidens sosialdemokratiske modell, før omstilling og nyliberalisme gjorde seg gjeldende. Terje Abusdal er visuell historieforteller med bakgrunn fra samfunnsøkonomi og Danmarks journalisthøyskole.  2017 vant han Leica Oskar Barnack Award og Nordic Dummy Award.

 


TERJE ABUSDAL –  Radius 500 metres Abusdal & Abusdal

How did we actually make a living before the oil? Terje Abusdal (1978) uses his granddad Åsmund Abusdal’s photo archive as a starting point but it could have been from anywhere in rural Norway. The project is an historic document on local communities in the 1970s and 80s, narrated through private photos from Setesdal. They portray brief glimpses of a time before the wealth of oil had made its way from the North Sea to the mainland. They bear visual witness to a period which marked the end of the post-war social democratic model, before the onset of restructuring and new liberalism. Terje Abusdal is a visual historian with a background from social economics and the Danish School of Media and Journalism. In 2017 he won the Leica Oskar Barnack Award and the Nordic Dummy Award.