Terje Abusdal, Slash & Burn
Terje Abusdal (1978) har med utstillinga Slash & Burn skapt en følelse av mystikk i iscenesatte bilder som ligger mellom fakta og fiksjon. Han er fascinert av migrasjon, opphav og tilhørighet. Hva er det som definerer hvem vi er – DNA, eller følelse av tilhørighet? Slash & Burn er resultatet av fire års fotografering og utforsking av skogfinske områder, spesielt Finnskogen. De finske innvandrerne som slo seg ned i området på 1600-tallet, var svedjebrukere. De hogget ned skogen, lot hogsten tørke før de brant den, og sådde i asken. Slash and burn er det engelske navnet på dette. Neverarbeider fra Norsk Skogfinsk Museum vises sammen med fotografiene. Skogfinnenes evne til å høste never uten å skade trærne er bare ett eksempel på naturkunnskapen de forvaltet. Utstillinga vandrer i Innlandet i 2019 og 2020, og er produsert med støtte fra Kulturrådet i samarbeid med Norsk skogmuseum og NSM.


Terje Abusdal (b.1978) has created a feeling of mysticism with the exhibition Slash & Burn which comprises staged photographs that operate between fact and fiction. He is fascinated by migration, origin and belonging, asking what it is that defines us: our DNA or a sense of belonging? Slash & Burn is the result of four years of taking photographs and exploring the Forest Finn areas, predominantly Finnskogen. The Finnish immigrants who settled here in the 1600s cut down the trees and let the clearing dry out, before they burnt the area and then re planted it using a method called slash and burn, hence the name of the exhibition. Birch bark crafts from the Museum for Forest Finn Culture in Norway are displayed alongside the photographs. The Forest Finns’ ability to harvest birch bark without damaging the tree is just one example of the knowledge they had of nature. The exhibition has been produced with support from Arts Council Norway in collaboration with the Norwegian Forest Museum and MFFCN.