SLASH & BURN – en fotoserie om skogfinsk kultur. Utstillingen varer fra 20. juni til 9. august.

Terje Abusdals Slash & Burn er resultat av fire års fotografering og utforsking av skogfinske områder med særlig vekt på Finnskogen sør i Innlandet. Terje Abusdal (f. 1978) er utdannet billedkunstner og fotograf og arbeider i skjæringsfeltet mellom fakta og fiksjon.

Slash & Burn

Fotoserien Slash & Burn har fått bred medieomtale og har også vakt stor interesse og oppmerksomhet internasjonalt. Høsten 2019 ble et utvalg av bilder til festivalen Les boréales i Caen i Frankrike. Abusdal har vunnet både Leica Oskar Barnack Award (Tyskland) og Nordic Dummy Award (Fotogalleriet, Norge) for sitt fotoprosjekt. Han har også gitt ut en prisbelønt bok om prosjektet. Denne er til salgs i Kunstbanken.

Abusdal tar utgangspunkt i den skogfinske naturforståelsen og spesielt de sjamanistiske og mystiske sidene av den. Skogfinnene drev svedjebruk, hvor de hogg ned og brente skog og sådde i asken, dette heter på engelsk slash and burn, derav tittelen. Fotografiene skildrer også hva det vil si å være skogfinne i dag, fire hundre år og dermed tolv generasjoner etter at de finske innvandrerne bosatte seg. I vår tid har det opprinnelige levesettet for lengst forsvunnet og ingen snakker lenger det finske språket. Men skogfinnene er én av fem historiske innvandringsgrupper som fra 1999 har status som nasjonal minoritet i Norge. De bosatte seg i 40 kommuner på Østlandet og i dag kan mer enn en halv million nordmenn ha skogfinske gener i sin avstamning – de fleste uten å vite om det. Den skogfinske kulturen slik den var på 1600-tallet eksisterer naturligvis ikke lenger. Like fullt føler flere og flere en tilhørighet til kulturen.

Fotografiene i utstillinga vises sammen med autentiske skogfinske neverarbeider, samlet inn og bevart av Norsk Skogfinsk Museum. Det var trolig skogfinnene som innførte det å lage bruksgjenstander av flettede strimler av bjørkenever til Sør-Norge. Teknikken ble brukt til å lage sko, neverkonter og andre bruksgjenstander, mest til egen husholdning, men antagelig noe også for salg. I forbindelse med utstilling i Kunstbanken vil vi også låne inn andre gjenstander og lydopptak fra museet.

Slash & Burn er produsert av Kunstbanken i samarbeid med kunstneren og fotografen Terje Abusdal, Norsk skogmuseum og Norsk Skogfinsk Museum.

Omtale av utstillingen

Hamar Arbeiderblad. 21.06.2020. Her er årets sommer-utstilling i Kunstbanken.

Hamar Arbeiderblad. 22.05.2020. Ny sommerutstilling på Kunstbanken.


Terje Abusdal (b.1978) has created a feeling of mysticism with the exhibition Slash & Burn which comprises staged photographs that operate between fact and fiction. He is fascinated by migration, origin and belonging, asking what it is that defines us: our DNA or a sense of belonging? Slash & Burn is the result of four years of taking photographs and exploring the Forest Finn areas, predominantly Finnskogen. The Finnish immigrants who settled here in the 1600s cut down the trees and let the clearing dry out, before they burnt the area and then re planted it using a method called slash and burn, hence the name of the exhibition. Birch bark crafts from the Museum for Forest Finn Culture in Norway are displayed alongside the photographs. The Forest Finns’ ability to harvest birch bark without damaging the tree is just one example of the knowledge they had of nature. The exhibition has been produced with support from Arts Council Norway in collaboration with the Norwegian Forest Museum and MFFCN.