Tone Hellerud (1953) har utviklet et utsmykkingssystem basert på vevete tekstiler og plexiglass. Hennes utstilling består av maskinvevet ull og akrylglass. Materialene influerer hverandre gjensidig i et vakkert og symbiotisk samliv. Modulene er føyd sammen til større flater der ingen av elementene er like. Modulene kan fungere enkeltvis eller settes sammen til fleksible og større enheter. Tone Hellerud har tidligere presentert sjangeroverskridende kunstverk av tekstil og plexiglass, som  delvis transparente teppeflater.