Den tredelte videoinstallasjonen til Tone Myskja (1961) viser tre samtidige historier med personer som beveger seg i ulike landskap. Stedene er tomme eller forlatte, men med spor etter mennesker. Videoene tematiserer en opplevelse av å bevege seg fra et sted til et annet, overganger i tiden, dette vi aldri får ordentlig tak i. Arbeidet fungerer i krysningsfeltet mellom billedkunst, scenekunst og musikk. Lyddesign ved Kamilya Jubran/Werner Hasler.