15. januar - 27. februar

Tor-Magnus Lundeby

Tid og vann

Lundeby viser en serie med det han betegner som monumentale tegninger. Proporsjonene i billedflaten kan framheve monumentalitet i selv det minste av arbeidene, som et fjell virker overveldende og uoverstigelig på et lite menneske. Han benytter både enkle og overraskende former, slik naturen også ofte fremstår for oss.
Lundeby vil fortelle uforklarlige historier om imaginære steder. Tegningene representerer stein, vann og spor av arkitektur og rommer tid, utholdenhet og stillhet. Stein representerer her den kontinuerlige evige tiden som ikke lar seg måle, mens vannoverflaten kan formidle absolutt stillhet.
Tegningene er utført med tusj, blyant og linjal og er produsert i løpet av de tre siste årene.
Tor-Magnus Lundeby (f. 1966) er utdannet ved Vestlandets kunstakademi og er bosatt i Fredrikstad. Lundeby har tidligere hatt separatutstillinger ved Fredrikstad Kunstforening, Solli Brug Galleri (Greåker), Carbon 12 (Dubai) og Galleri Erik Steen (Oslo). Han har også utført flere kunstprosjekter i offentlige bygg.

Time and Water
Lundeby shows a series of what he denotes as monumental drawings. The proportions of the pictures highlight monumental aspects in even the smallest works, akin to how a mountain may appear overwhelming and insurmountable to a tiny human being. He uses both simple and surprising shapes, much like nature often appears to us.
Lundeby tells inexplicable tales about imaginary places. The drawings represent rock, water and traces of architecture, comprising time, endurance and silence. Rock represent the immeasurably continuous, eternal time, while the surface of the water communicates absolute silence.
The drawings are made with felt-tip pens, pencils and a ruler and have been produced during the past three years.
Tor-Magnus Lundeby (b. 1966), a graduate of The Academy of Fine Art Bergen, lives in Fredrikstad. Previously, he has had solo exhibitions at Fredrikstad Kunstforening, Solli Brug Galleri (Greåker), Carbon 12 (Dubai) and Galleri Erik Steen (Oslo). He has also had several public art commissions.