Surr er ikke kaos, bare tanker som forfølger hverandre, legger seg over hverandre, forsvinner, erstattes, tar andre vendinger, kommer igjen, stadige skiftninger. Surr er fortellinger i små billeduttrykk, skriver Trond Einar Solberg Indsetviken (1956) i boka SURR, som lanseres i forbindelse med åpningen av hans utstilling i Kunstbanken. Denne utstillingen er hans mest personlige så langt, med materiale og historier hentet fra eget liv, og fra egen familie. Betrakteren kan gjennom mer enn 80 akvarellbaserte bilder lete seg fram til sin egen historie – her er noe kjent, noe ukjent, noe vakkert, noe glemt – og innimellom noe foruroligende.

Indsetviken er en erfaren billedkunstner, lærer, gallerist og kursleder. Han har blant annet ledet flere akvarellkurs på Nordisk Akvarellmuseum på Tjörn i Sverige. 27.-28. september leder han en akvarellworkshop i Kunstbanken (les mer for påmelding). Innen akvarellfeltet er han i en særklasse i Norge, med sin kompromissløse tilnærming både til motiv og teknikk. Som han skriver i boka SURR; Å utøve billedskapende arbeid er noe jeg må. Gjennom sin pedagogiske virksomhet har han hatt stor betydning for sine mange elever, som har latt seg besnære, forundre, frustrere, men først og fremst inspirere, av ham.