6. november - 30. desember

Trude Johansen 

Din Saturn er på min Måne

Grafikk og objekter av tre

Astrologi ble utviklet for ca 4000 år siden i Mesopotamia. Den var på høyden mellom 100 f. Kr og 600 e.Kr, med sentrum i Egypt og Hellas, og var et instrument for å forutsi hendelser og ta beslutninger, i alt fra ekteskap til politikk. Frem til 1800-tallet var en astronom og vitenskapsmann som oftest også astrolog. I dag regnes astrologi som pseudovitenskap.

Et horoskop er et astrologisk kart over hvor solen, månen og planetene stod i tilblivelsen av en hendelse eller en person. Planetene representerer arketyper. Hvordan de er plassert sier noe om utfallet hendelsen eller personen vil få i sin levetid.

I utstillingen viser Trude Johansen tresnitt og objekter som visualiserer astrologiske begreper som brukes i tolking av horoskop. I Johansens kunstnerskap settes ofte det metafysiske opp mot det konkrete og hverdagslige. I dette prosjektet stiller hun spørsmålet: hva betyr det at noe er sant?

Trude Johansen (1981) bor og arbeider i Moss, og har sin utdannelse fra grafikklinjen ved KHiO. Hun jobber innen ulike sjangere: grafikk, film og performance, som grafiker arbeider hun i hovedsak med tresnitt. Johansen har hatt flere separatutstillinger siden hun gikk ut fra KHiO i 2012, og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Hun har også utført kunstprojeskter i offentlig rom, blant annet på Glommasvingen skole i Innlandet.