11. november - 30. desember

Spor

I lydprosjektet Spor undersøker Tulle Ruth (f. 1962) den spesielle knitrende klikkelyden reinsdyrene lager med bakbena for å kommunisere med hverandre. I tre år har kunstneren fulgt reinen hos sørsamene i Gråebrie Sijti reinbeitedistrikt ved Røros, og undersøkt lydfenomenet gjennom lydopptak og observasjoner. Hver enkelt rein har sin egen lyd og den er viktig for reinflokkens innbyrdes kommunikasjon. Tulle Ruth har laget komposisjoner ut fra lydene på opptil 16 ulike lydspor, og i utstillingen spilles en symfoni i åtte satser om og med reinens klikking og andre ytringer. I utstillingen vises også skulpturelle elementer og tegninger. Tulle Ruth bor og jobber i Fredrikstad. Hun har sin utdanning fra Kunstakademiet i Bergen.
Tulle Ruth har stilt ut i store deler av Norden og driver galleriet Drive In for Lydkunst.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tracks

In the audio project Tracks Tulle Ruth (b. 1962) explores the distinctive crackling clicking sound reindeer make with their hind legs to communicate with each other. For three years the artist has followed the reindeer that belong to the Southern Sámi in Gråebrie Sijti near Røros, an area designated to reindeer herding, and studied the sound phenomenon through recordings and observations. Every reindeer makes a distinct sound and this is vital for the mutual communication within the herd. Tulle Ruth has composed up to 16 tracks from the sounds and the exhibition includes a symphony made up of eight movements about and with reindeer clicking and other expressions. The exhibition also comprises sculptural elements and drawings. Tulle Ruth lives and works in Fredrikstad and is a graduate of the Art Academy in Bergen. She has exhibited throughout many of the Nordic countries and runs the gallery Drive In Sound Art.

Støttet av / supported by Regionale prosjektmidler