Turid Holter (1936-2011)

Da hun døde var Turid Holter, som 75-åring, inne i en produktiv periode hvor hun utforsket et grafisk uttrykk i tekstilen. Hun brukte i disse arbeidene tradisjonelle teknikker som søm, stofftrykk og klipping. Biter av skjorter og bukser danner flater og framstår som fantasieggende former klippet ut av et overliggende lag med lerretsstoff.

Med det første tekstile stofftrykkarbeidet som noen sinne var vist på Høstutstillingen representerte Turid Holter et vendepunkt i tekstilkunsten i Norge i 1967. Det er en glede og ære å få vise noen av hennes siste arbeider i Kunstbanken.