Arkitektur og rom er en betegnelse som ofte benyttes for å beskrive Wenche Kvalstad Eckhoff (1946) sine arbeider. Mye av inspirasjonen finner hun i urbane miljøer. Fotografier, utklipp, notater fra skissebøker og tekster, danner til sammen et arkiv. Hun har også arbeidet med land art og er kjent som en av tre arrangører av de store Art-prosjektene på 90-tallet. Eckhoff bor og arbeider i Oslo.