Yngvild Fagerheim (1942) har i ca 30 år vært en foregangskvinne innen kunsthåndverkfaget og norsk keramisk kunstproduksjon. I prosjektrommene i kjelleren presenterer Fagerheim ca 15 større keramiske skulpturer og billeduttrykk fra 1968 til 2004. Denne retrospektive delen representerer livslang leting i det keramiske materialet etter relevant språk for hennes samfunnsengasjement.

Fagerheim har vært spesielt opptatt av olje-, kvinne- og krig/fred problematikk. På loftet viser hun nye arbeider, hovedsakelig i porselen. Arbeidene er en fortsettelse på hennes siste års eksperimenter med å komponere store format av små elementer.