Kunstbanken fortsetter samarbeidet med afrikanske kunstnere og viser en utstilling med de tre samtidskunstnere Milumbe Haimbe (1974), Anawana Haloba (1978) og Victor Mutelekesha (1976) fra Zambia.

Temaene deres er knyttet til Zambia og Afrikas historie etter frigjøringen og dreier seg blant annet om postkolonialisme, økonomisk og sosial undertrykkelse og maktposisjonering. For å formidle budskapene sine benytter de ulike teknikker som film, video, lyd, tekst, installasjon og skulptur. De har alle studert ved Kunstakademiet i Oslo, og Haloba og Muteleksha har etablert seg i Norge, Haimbe i Canada. Alle tre har en internasjonal karriere og har deltatt på prestisjetunge biennaler og utstillinger rundt om i verden. Haloba og Mutelekesha har også deltatt på gruppeutstillinger i Kunstbanken tidligere.


Zambian artists:
Milumbe Haimbe, Anawana Haloba and Victor Mutelekesha

Kunstbanken continues its joint venture with African artists and shows an exhibition with three contemporary artists from Zambia: Milumbe
Haimbe (1974), Anawana Haloba (1978) and Victor Mutelekesha (1976). Their subject matter is connected to Zambia and African history after independence and deals with post-colonialism, economic and social oppression, as well as power positioning. To communicate their messages they use a variety of techniques including film, video sound, text, installation and sculpture. They have all studied at the Academy of Fine Art in Oslo, and Haloba and Muteleksha have settled in Norway, while Haimbe lives in Canada. All three enjoy international renown and have participated at prestigious biennials and exhibitions around the world. Haloba and Mutelekesha have previously taken part in group exhibitions in Kunstbanken.