Søke utstillingsplass

Kunstbankens utstillingsprofil tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk, med hovedvekt på eksperimentell og nyskapende kunst. Vi viser både norsk og internasjonal samtidskunst, og om lag halvparten av utstillingene representerer kunstnere med tilknytning til Hedmark. Vi viser i hovedsak nye arbeider på våre utstillinger. Retrospektive utstillinger etter nærmere avtale.

UTSTILLINGSPLASS I KUNSTBANKEN 2020 og 2021
Søknadsfrist 15. april 2018

Kunstbanken disponerer mange ulike typer utstillingsrom. I første etasje har vi større, mer tradisjonelle hvite saler, mens rommene i underetasjen egner seg godt for installasjoner og utstillinger med arbeider i mindre format. Nederst finner du planløsninger og bilder av lokalene.

Vi ønsker en kort, men godt dokumentert søknad med prosjektbeskrivelse, CV og 5-10 foto. Samle alt i en PDF-dokument merket med etternavn og fornavn (maks 6 MB). Kataloger kan sendes pr. post. Filmer kan sendes via Dropbox eller tilsvarende, evt. leveres på minnepinne/CD.

Fra og med 2018 har vi kun en søknadsfrist pr. år.

Send søknaden til: post@kunstbanken.no

KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
Postboks 224, 2302 Hamar