Kunstsenterets virksomhet spenner over et vidt spekter av formidlingstiltak: Galleridrift, vandreutstillinger, kunstprosjekter i offentlige rom, pedagogisk formidling, seminarer, konsulent- og informasjonstjenester. I fylkeshusets foaje viser vi utstillinger med regionale profesjonelle kunstnere fra Hedmark. Vi arrangerer Hamar Performancefestival og en kunstfestival annet hvert år.

Vår utstillingsprofil tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk, med hovedvekt på eksperimentell og nyskapende kunst. Vi viser både norsk og internasjonal samtidskunst. I Kunstbutikken finner du gaveartikler laget av kunstnere i Innlandet og resten av landet, i tillegg til vekslende kunstnerpresentasjoner.

Etter siste ombygging har Kunstbanken 8 ulike utstillingsrom med tilsammen 440 m², eget formidlingsrom, prosjektrom og kunstbutikk. Kunstbankens lokaler kan leies til møter og spesielle anledninger. Vi tilbyr omvisninger i den aktuelle utstillingen.

Kunstbanken er en stiftelse
Bildende Kunstnere Innlandet er sammen med Norske Kunsthåndverkere Innlandet den ene av de to stifterne av Kunstbanken. Innlandet fylkeskommune er den andre. Dette samarbeidet mellom kunstnerorganisasjonene og fylkeskommunen er enestående for en norsk kunstinstitusjon.

Samarbeidspartnere
De ordinære driftsmidlene til virksomheten kommer i hovedsak fra Hedmark fylkeskommune, og Kunstbanken mottar også noe driftsstøtte fra Hamar kommune. Prosjektmidler til formidlingsopplegg, performancefestival, spesielle utstillinger og andre prosjekter søkes fra ulike kommuner, Innlandet fylkeskommune, Kulturrådet og andre. Kunstbanken samarbeider faglig med kommunene i tidligere Hedmark, Innlandet DKS, Innlandet fylkesbiblioteket og mange av fylkets kulturinstitusjoner og visningssteder. Regionens to kunstnerorganisasjoner og medstiftere (BKI og NKI) er også viktige samarbeidspartnere. I tillegg samarbeider vi med bl.a. med Volumfestivalen i Elverum, Nordisk Poesifestival i Hamar og Festspillene i Elverum, Domkirkeodden, Jernbanemuseet, Migrasjonsmuseet og Flagstadmuseet. Tobias Nordvik er Kunstbankens faste fotograf.

Historikk
Stiftelsen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ble opprettet i 1996 og er en videreføring av Hedmark Kunstnersenter. Stiftelsens nye navn, Kunstbanken senter for samtidskunst, ble tatt i bruk i 2022. Kunstnersenteret ble etablert i 1981 av kunstnerorganisasjonene i Hedmark. Tilholdssted var den gang 1. etasje i Kirkebakken nr. 12.

Fram til 1986 ble kunstnersenteret drevet på dugnadsbasis av kunstnerne selv. I 1986 kom alle kunstnersentrene på statsbudsjettet og en daglig leder ble ansatt. Dette var et resultat av høy fagpolitisk aktivitet på 70-tallet, kunstneraksjonen i 74 og flere stortingsmeldinger, blant annet den såkalte ‘kunstnermeldingen’.

I 1989 fikk kunstnersenteret overta hovedbygningen på Storhamar gård på Domkirkeodden av Hamar kommune. Senteret hadde 1,7 årsverk.

I 1996 ble Hedmark Kunstnersenter nedlagt i sin daværende form og den nye institusjonen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ble stiftet med Hedmark fylkeskommune som en av stifterne. Dette samarbeidet mellom kunstnerorganisasjonene og det offentlige gjør institusjonen unik organisasjonsmessig i landssammenheng.

Sommeren 1997 flyttet virksomheten inn i den tidligere Norges Bank-bygningen. Norges Bank var tilpasset formålet gjennom et 1. byggetrinn hvor Finn Utengen var arkitekt. Andre byggetrinn med blant annet nytt tilbygg, sto ferdig våren 2003. Arkitekt var Hamar-firmaet Anderssen + Fremming.


Kunstbanken Center for Contemporary Art shows changing exhibitions of contemporary Norwegian and international art. We wish to show the breadth of visual art through also showing so-called marginal expressions. Children and young adults are an important target group for our educational work. Kunstbanken arranges the Performance Festival every other year, and has since 2003 put focus on this art form for visitors, pupils and the residents of Hamar. From 2018 we will also arrange an art festival every other year. Through our touring exhibitions we contribute to giving people in Hedmark access to professional art on their doorstep.

Kunstbanken also acts as consultants on public art commissions and arranges courses and seminars. Kunstbanken Center for Contemporary Art was founded in 1996 by Innlandet County Council, who is a financial contributor, and the arts and crafts associations in Innlandet (BKI and NKI). It is part of a nationwide network of 15 art centres in Norway.