Guro Erika Trøseid Gjerstadberget (1985)

PÅ SPILL! er et performanceprosjekt med og for barn i 4-6 årsalderen. PÅ SPILL! undersøker hvordan barn kan være medskapende aktører i en skapende, dramaturgisk prosess. Konseptet er utviklet av koreograf, kunstpedagog og barnehagelærer Guro Erika Trøseid Gjerstadberget. PÅ SPILL! er en del av Prosjekt Morf, et forprosjekt der Gjerstadberget utforsker medskapende dramaturgi i interaktivt teater for og med barn. Prosjekt Morf er tildelt forprosjektmidler fra Norsk Kulturråd.

Performance er valgt som form for PÅ SPILL! da målet i prosjektet ikke er å lage fortellende/representerende teater eller fiksjon, men å skape kunstnerisk form av dagligdagse og virkelige hendelser, handlinger og refleksjoner. Gjennom lek og improvisasjon med virkemidler og skapende arbeidsmetoder fra teater, dans og billedkunst oppstår scenisk lek og samspill i øyeblikket.

En performance som PÅ SPILL! en både en type teater, en form for lek og et slags spill. I tillegg er det et demokrati. Når spillet spilles; når PÅ SPILL! er i spill, blir deltakernes handlinger, valg, muligheter og begrensninger som demokrater tematisert gjennom både form og innhold. Barn og voksne må sette seg sjøl på spill, og etter hvert som spillet spilles, vil noe stadig stå på spill!


Bildet er hentet fra Guro Erika Trøseid Gjerstadbergets prosjekt Steintrappa