Performance handler om et nært og konsentrert møte mellom kunstner og betrakter. Kunstbankens performancefestival har de siste årene satt søkelys på hovedelementer innen performanceuttrykket. Årets festival vil undersøke hvordan performancekunstnere arbeider med bevegelse som et meningsbærende element. 12-14 kunstnere vil delta på festivalen. Arenaer for festivalen er innendørs i Kunstbanken og ute i Hamar sentrum.

Fredagens program er tilrettelagt for skoleelever. Vi har også etablert en programpost vi kaller UP (Ung Performance) hvor ungdommer kan vise egne performancer og delta på workshops. Lørdag har vi et åpent program for alle. Detaljert program legges ut på Kunstbankens hjemmeside kunstbanken.no/performance i løpet av våren.


Performance Festival 2019
Performance is about an immediate encounter between artist and onlooker. Over the last few years, Kunstbanken has highlighted the main elements of performance. This year’s festival will explore how performance artists work with movement as a carrying element. 12-14 artists will participate at the festival, and the performances will take place at Kunstbanken and outdoors in central Hamar.

On Friday there will be a programme tailored for school pupils. We have also established an item called UP (YP: Young Performance) where young adults can show their own performances and take part in workshops. Saturday’s programme is open for everybody. A detailed programme will be published on kunstbanken.no/performance in the spring.


Bildet viser Habib og Hindi. Foto: Yaniv Cohen