For første gang arrangerer Kunstbanken en kunstfestival over tre dager i oktober. Festivalen er en videreutvikling av kunstmarkedet hvor hele huset er ramme for spennende møter mellom publikum og kunstnere. Det tradisjonelle kunstmarkedet med salg av kunst og kunsthåndverk er kjernen i arrangementet. I tillegg byr vi på morsomme og inspirerende aktiviteter og opplevelser for hele familien – verksted for barn og voksne, filmvisning og presentasjon av kunstneriske teknikker og kunstnerskap. Det blir også underholdning og enkel servering i kafeen. Kunstfestivalen arrangeres i nært samarbeid med billedkunstnerne og kunsthåndverkerne i Hedmark og Oppland. Om lag 30 kunstnere deltar med innendørs og utendørs kunstprosjekter og presentasjoner. På festivalpuben Gullkorn ølbar tilbys kveldssamlinger for deltakere og publikum!

Fredag 19. oktober kl. 18.00 – 20.00
Innendørs og utendørs kunstprosjekter/utstillinger
Filmvisning
Kunstnerpresentasjoner
Festivalpub på Gullkorn

Lørdag 20. oktober kl. 12.00 – 17.00
Kunstmarked
Innendørs og utendørs kunstprosjekter/utstillinger
Workshop for barn
Filmvisning
Kunstnerpresentasjoner
Festivalpub på Gullkorn

Søndag 21. oktober kl. 12.00 – 17.00
Kunstmarked
Innendørs og utendørs kunstprosjekter/utstillinger
Workshop for barn
Filmvisning

Detaljert program kommer


ART FESTIVAL 2018: Friday 19th, Saturday 20th and Sunday 21st October

In October, Kunstbanken presents a three-day art festival for the first time. The festival is an expansion of the art fair where the whole house creates the frame for exciting encounters between the public and the artists. The traditional art fair with sales of art and crafts remains the core of the event but, in addition, we offer fun and inspiring activities and experiences for the whole family – workshops for kids and adults, films and presentations of artistic techniques and oeuvres. There will also be entertainment and a basic selection of food and drink in the coffee shop. The art festival is organised in close collaboration with artists in Hedmark and Oppland. A detailed programme will be published.