På Morten Juvets (1953) hjemmeside står dette sitatet; «Juvet er en postmoderne kunstner som vet at bilder betyr noe, og at en god historie, et artig poeng og en underlig hendelse ikke er malerkunsten fremmed. Og som alle seriøse billedkunstnere tar han de formale problemer på alvor» (Åsmund Thorkildsen). I denne utstillingen undersøker han hvorfor så mange rock- og popmusikere synger om kaniner. Han plukker et motto, en tekstlinje, musikerens navn, dato og sted for innspilling og andre relevante opplysninger. Og ved hjelp av maleri og fanens bildebruk presser han dem inn i plate- cover-formatet. Motivene er preget av at kaninen er hovedelement og gir assosiasjoner til Alice i eventyrland, kaninen i trollmannens hatt, den engelske barnesangen Run rabbit run, idyll med katt og kaniner og så videre og så videre.

 


MORTEN JUVET –  Cover

On Morten Juvet’s (1953) website is this quote: «Juvet is a postmodern artist who knows that paintings mean something and that a good story, a funny fact and a strange experience are all part of the art of painting. And like all serious visual artists he addresses the formal issues» (Åsmund Thorkildsen). In this exhibition he explores why so many rock and pop musicians sing about rabbits. He picks a motto, a line from the lyrics, the name of the musician, date and place of recording and other relevant information. With the help of painting and pictures used by fans, he compresses them into a record cover format. The motifs are characterised by the rabbit as a main element and brings associations to Alice in Wonderland, the rabbit in the magician’s hat, the English children’s song Run Rabbit Run, idyllic settings with cats and rabbits etc.