Kunstbanken markerer 100 års-jubileet for Hans Børlis fødsel med en utstilling knyttet til hans forfatterskap. Børli bodde i Eidskog hele livet og arbeidet som skogsarbeider parallelt med forfatteryrket. Kunstnere som er invitert til å delta i utstillingen er: Hanne Borchgrevink, Tore Hansen, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Ellen Henriette Suhrke, Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen. De vil ut fra sitt eget kunstneriske ståsted gå i dialog med Børlis forfatterskap. Kunstnerne representerer to ulike generasjoner og utstillingen vil inneholde et mangfold av teknikker og innfallsvinkler til Børlis univers. Børli er kjent som skogens dikter. I likhet med ham har alle kunstnerne en forankring til grenseskogen sør i Hedmark. Utstillingen er laget spesielt til Kunstbanken.

 


THEMATIC EXHIBITION ON HANS BØRLI 

Kunstbanken marks the 100 year jubilee of the birth of Hans Børli with an exhibition related to his authorship. Børli lived in Eidskog all his life and worked as a woodsman, which he combined with being a writer. Invited artists include: Hanne Borchgrevink, Tore Hansen, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Ellen Henriette Suhrke, Johannes Borchgrevink Hansen and Marthe Karen Kampen. They will use their own artistic positions to engage in a dialogue with Børli’s writings. The artists represent two different generations and the exhibition will comprise a variety of techniques and approaches to Børli’s universe. Børli is known as ‘the poet of the forest’. Like him, all the artists have an affinity with the border forest areas in the south of Hedmark. The exhibition is made especially for Kunstbanken.