24. august - 6. oktober

Gerd Tinglums verk er idebaserte og utføres i materialer som forholder seg til innholdet. Hun studerte blant annet i Japan hvor hun interesserte seg spesielt for nihonga, et japansk tradisjonelt maleri som er betinget av en mengde foreskrevne regler. Holdningen i denne tradisjonen har hun beholdt gjennom hele kunstnerskapet, og ved å jobbe etter forhånds definerte regler unngår hun at smak, vane og gjentakelse påvirker det visuelle resultatet. Slik sett jobber hun også i forlengelsen av den amerikanske konseptkunsten fra 1960- og 70-årene.

Gerd Tinglum (f. 1951) er å regne som en av pionerene innen norsk konseptkunst og er representert i de viktigste kunstsamlingene i Norge. Kombinasjonen av materialbaserte utforskninger og konseptuelt forankrede serier av verk gjør at Tinglums kunstnerskap fremstår uvanlig sterkt både konseptuelt, visuelt og materielt.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gerd Tinglum’s works are based on ideas and are executed in materials that relate to the content. She studied in Japan, among other places, where she became particularly inte rested in Nihonga, a Japanese traditional painting technique that is subject to a number of prescribed rules. She has retained the attitude of this tradition throughout her artistic career, and by working according to pre-defined rules she avoids taste, habit, and repetition from influencing the visual outcome. In this way, she also works in the extension of American conceptual art from the 1960s and 1970s.

Gerd Tinglum (b. 1951) is one of the pioneers of Norwegian conceptual art and is repre sented in the most important art collections in Norway. The combination of material-based explorations and conceptually anchored series of works makes her art stand out for its exceptional strength in both conceptual, visual and material terms.