Hvilke rom skapes av kunstnerinitiativer utenfor den institusjonelle allfarvei? Oppland Kunstsenter og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter samarbeider med «Mjøsa – et kunstprosjekt», Oppland Fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune om en konferanse som setter dette spørsmålet på dagsorden. Vi har samlet kunstnere, kritikere, institusjonledere og teoretikere som skal samtale om og belyse spørsmål knyttet til desentralisert kunstpraksis. Konferansen finner sted i Hamar Teater 28. mars.

Hovedinnledere: Per Bjarne Boym, Alexander Carnera, Anne Ogundipe.

For mer informasjon og påmelding, klikk her: mjosakunst.no


Bildet viser Marianne Strangers Tømmerblyantene.