Utlysing til kunstnere i hele landet! Frist: 10. juni!

DKS-LAB er et nytt landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.  Les mer

 

Er du kunstner og ønsker hjelp til å utvikle prosjekter for Den kulturelle skolesekken (DKS)?
Kunstbanken inviterer kunstnere fra hele landet til å delta på et produksjonsverksted på Tolga 14. – 16. september 2021, med dagene før og etter som reisedager.

·        Kunstbanken dekker alle utgifter til reise innen Norge, opphold og tre dager med DKS-honorar (kr 5016 pr. dag).

·        Deltagere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag med prosjektskisser.

 

Hva slags prosjekter ser vi etter? 
Kunstbanken ønsker forslag fra visuelle kunstnere som jobber med alle slags materialer og metoder. Vi ønsker å bidra til utvikling av produksjoner slik at de kan tilbys DKS i hele landet.

Hva går DKS-lab Kunstbanken ut på? 
DKS-lab er en verkstedbasert samling med diskusjoner deltagerne imellom. Erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet bidrar med hjelp til å tydeliggjøre ideene og metodevalg. I løpet av samlingen samarbeider vi med skolen hvor vi prøver ut prosjektene sammen barn i aktuelle aldersgrupper. Målet er å levere forslag til Kulturtankens portal som har innmeldingsfrist 1. oktober.

Vi trenger: 

·        En kort presentasjon av kunstnerskapet ditt og tidligere prosjekter (gjerne med foto)

·        Prosjektskisse for utvikling på DKS-lab, max 2 sider

·        Kort CV

Dokumentene merkes med «navn + DKS-lab» og sendes samlet i en pdf.fil på max 6 MB til Kunstbanken

Søknadsfrist: Torsdag 10. juni 2021

Spørsmål rettes til formidlingsleder Inger Lise Libakken, telefon 974 34 813.


DKS-lab 2021 arrangeres i samarbeid med Kulturtanken og DKS Innlandet.