Verkstedbasert samling for kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter.

Vi gleder oss til en ny – og nyskapende – runde med DKS-lab!

DKS-lab ble etablert i 2021, som et landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Vi legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.

8. april kommer full utlysning, med informasjon om form, omfang, varighet, tid og sted for lab-en. Søknadsfristen blir 7. juni, og gjennomføringen planlegges mellom 29. august og 25. september (uke 35-38).

DKS-lab er en verkstedbasert samling med diskusjoner deltagerne imellom. Erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet bidrar med hjelp til å tydeliggjøre deltagernes ideer og metodevalg. I løpet av samlingen samarbeider vi med skolen hvor vi prøver ut prosjektene sammen barn i aktuelle aldersgrupper. Målet er å levere forslag til Kulturtankens portal som har innmeldingsfrist 1. oktober. Her kan du lese mer om DKS-lab og mulighetene for å delta andre steder i landet.

Prosjektleder for DKS-lab Innlandet 2022 er formidlingsleder i Kunstbanken; Inger Lise Libakken og lab-en arrangeres i samarbeid med Oppland Kunstsenter, DKS Innlandet og Kulturtanken.