Program:

1. Conversations 34:
Av og med Wanda Breistrand og Anne Oortwijn
About the work:Conversations 34 is a duett which was created as part of VERK/WERK/WORK, a all woman artistic group with dancers from Switzerland, UK, Netherland and Norway. This first piece to be presented at SIB -Lab Kick Off encourages audience to sit back and enjoy:
Food for thought: «Woman never stop talking».

2. SMACK :
Av og med Ingvild Marstein Olsen, Vera Iloana Stierli og Olivia Edginton
About the work:SMACK is a multi-media performance performed by three woman. The work undermines and celebrates the pop-culture. This work highlights new generations, disclosing a naive self in a fresh way. Like a newly formed girl- group!

The event will finish with a brief presentation of the program for SIB- Lab 2018 and sosial mingling 🙂

We highly recommend this event.
Hope to see you there!

Kunstbanken
ønsker å bidra til å belyse hvordan dans/bevegelse og galleri/museum er en ny bølge hvor kreativitet og kunst presenteres på andre premisser og i nytt lys. Vi søker å vise bredden i den visuelle samtidskunsten, gjennom også å vise de såkalt smale uttrykkene. Kunstbanken arrangerer Performancefestival annet hvert år, og har siden 2003 løftet fram denne kunstformen for tilreisende publikum, skoleelever og for Hamars befolkning. En viktig del av Performancefestivalen er UP! (Ung Performance), hvor vi tilbyr forestillinger og av og til workshops for fortrinnsvis barne- ungdoms- og videregåendeelever, men hvor også høgskolestudenter inviteres som publikum.

Skisser i bevegelse – SIB 
SIB er en organisasjon basert på Hamar. Styret består av dansekunstnere som jobber sammen og vi har som formål om å skape arenaer for profesjonell dansekunstnerisk utveksling i Hedmark. Vi har fokus på kunstnerisk kvalitet og søker å legge til rette for dynamiske møtepunkt og nettverksvirksomhet mellom lokale, nasjonale og internasjonale deltagere. Vår visjon er å bidra til økt aktivitet og forståelse av dansekunst.

Vil du vite hvem SIB gjengen er ?  se www.sib-dance.com