Lørdag 11. november fra kl. 13.00

13:00 – 13:40
Loftet i Kunstbanken

Kari Steihaug og Tina Jonsbu i samtale med Inger Lise Libakken, formidlingsleder i Kunstbanken

Kari Steihaug og Tina Jonsbu har fulgt hverandres kunstnerskap siden 90-tallet og studietid i Bergen. De har hatt felles ateliér i Oslo, og i 2006 stilte de ut ved Trøndelag senter for samtidskunst. Da handlet det om synliggjøring av tiden og om besettelsen i tilsynelatende ubetydelige handlinger, som å nummerere rutene på et ruteark og å spole en genser tilbake til nøste. Den gang ble uttrykket Festina lente – skynd deg langsomt – brukt i formidlingen og samtalen rundt arbeidene. Fram mot utstillingen i Kunstbanken har Steihaug og Jonsbu gått inn i en ny dialog; hvordan forholder de seg nå, fra et annet ståsted i livet og kunstnerskapet, til tid som har passert, tid som er, og tid som kommer? Hva finnes mellom trådene og linjene som arbeidene deres er bygget opp av? Kunstnersamtalen vil også dreie seg om det å gjøre og det å være – i tiden, i seg selv, i verden og i relasjon til andre.

 

14:00
Store sal i Kunstbanken

Åpning av utstillingene Det eneste sikre / Kari Steihaug og Tina Jonsbu, og Spor / Tulle Ruth

Velkommen til utstillingsåpning ved direktør i Kunstbanken Ingrid Blekastad

Presentasjon av kunstnerne og utstillingene ved kunsthistoriker Per Bjarne Boym og kurator i Kunstbanken Christel Sverre

Performance ved Johanna Zwaig

 

Med inuittisk strupesang går deretter kunstner og sanger Elfi Sverdrup i dialog med reinens breking og andre ytringer, i Tulle Ruths utstilling Spor i kjellerrommene