Bjørn Sverre Kristensen (f. 1954) vil i Kunstbanken gjøre en serie performancer med titler som Serenader fra det indre rom, Regndans, La vie, la mére etc.. og Abu Ghraib med flere. Han har holdt på med performance siden 90-tallet og hans performancer er bygget rundt ett eller flere musikkinstrumenter, eller involverer på et eller annet vis en handling med musikk.

Kristensen har utviklet et kunstkonsept som består av en serie korte, konsentrerte performancer der han bare dukker opp, gjør det han skal og forsvinner igjen. Dette konseptet kaller han «Hit-and-run-art». Kristensen har uttalt følgende: «Mine performancer er for det meste begripelig, kortfattet tøv. Dette er konsentrert virkelighet, eller oppløst kunst. Hva det nå er, får publikum selv gjøre seg opp en mening om, eller blåse i». Han plasserer seg med slike uttalelser av typen nonsense i Dadaisme-tradisjonen.

Kristensen er opprinnelig fra Oslo, men har bodd i Hamar siden 1994. Han er komponist og musiker, og arbeider som lektor ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning. Han har komponert både teater- og filmmusikk, men arbeider i dag mest med konsertmusikk. Hans hovedinstrument er slagverk og han er blant annet opptatt av norske trommeslåtter.


Bjørn Sverre Kristensen (b. 1954)contributes with a series of performances, including Serenader fra det indre rom (Serenades from the inner room), Regndans (Rain Dance), La vie, la mére etc.. as well as Abu Ghraib and more. He has been involved in performance since the 90s and his performances evolve around one or more musical instruments, or somehow involve a story with music.

Kristensen has developed an artistic concept which comprises a series of brief, concentrated performances during which he appears, does his bit and then disappears again. kristensen, who calls this concept «Hit-and-run-art», is quoted: «My performances are mostly intelligible, brief nonsense. This is concentrated reality, or dissolved art. Whatever it actually is, the audience will have to decide or, alternatively, not care less about.» With this type of nonsensical statement he places himself within the Dadaist tradition.

Kristensen is originally from Oslo but has lived in Hamar since 1994. He is a composer and a musician and works as an assistant professor at Hedmark College. He has been involved in composing music for the theatre and film but today he primarily works on concert music. His main instrument is percussion and he is, amongst others, interested in Norwegian folk tunes with an emphasis on percussion.