Thora Dolven Balke, Ingvild Langgård og Ingrid Fiksdal viser i Reverse Striptease en overraskende tolkning av sangen Marilyn Monroe gjorde kjent: I wanna be loved by you. Tekstens budskap er et ønske om å bli elsket for enhver pris. I Reverse Striptease framføres sangen baklengs som en negasjon av originalbudskapet. Den messende vokalen maner fram danserens bevegelser i form av en baklengs striptease. Forestillingen retter et kritisk blikk på hvordan kvinner gjør seg seksuelt attraktive for menn.Performancen er kort og gjentas flere ganger til forskjellig tidspunkt i løpet av lørdagen.
Thora Dolven Balke og Ingvild Langgård gikk ut fra Kunstakademiet i Bergen i 2007. Ingri Midgard Fiksdal tok Master i koreografi ved Kunsthøyskolen i Oslo, avd. Statens Balletthøyskole, i 2006.

Thora Dolven Balke, Ingvild Langgård and Ingri Fiksdal give us a surprising interpretation of I wanna be loved by you, the song made famous by Marilyn Monroe and the lyrics of which express a desire to be loved at any cost. In Reverse Striptease (2007), the song is performed as a back-to front rendition, craeting a negation of the original message. The intoning vocal conjures up the dancer´s movement in the shape of a striptease in reverse. The performance takes a critical stand on how women make themselves sexually attractive to men. A short performance, it is repeated several times throughout Saturday.

Thora Dolven Balke and Ingvild Langgård graduated from the Art Academy in Bergen in 2007. Ingri Midgard Fiksdal completed her MA in Choreography at the Oslo National Academy of teh Arts, Statens Balletthøyskole, in 2006.