Visual performance og teaterets besmittelse

Foredraget tar utgangspunkt i en historisk skisse av performancekunsten, og viser hvordan happenings og visual performance må sees i forhold til overskridelser mellom kunsten og det personlige, samtidig som performancekunsten har besmittet teateret og omvendt. Dette har resultert i nye energier som har ført til nedbrytning av virkemiddel-, prosess- og betydningshierarkier som er felles mellom teater og billedkunst. Det ny-energtiske teater og en billedkunst som arbeider med fortellinger som er «nesten sanne» vil bli eksemplifisert.

Knut Ove Arntzen er førsteamanuensis i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen; han har skrevet teaterkritikker og kunstreportasjer bl.a. i Arbeiderbladet og Kunst, samt i mange internasjonale tidsskrifter og bøker. Et av hans større arbeider er Rom for en situasjonistisk kunst. Evaluering av «Rom for Kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter», Norsk Kulturråd, 2004.