Jon Løvøen (f. 1974) avsluttet studiene ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2002 med performancen Jon Løvøens Helgekjør – en fadese av et talkshow. Den viser et TV-show det kunstneren selv spiller hovedrollen som programleder, og blir av kunstneren selv beskrevet som en videreføring av hans prosjekt med å iscenesette seg selv i forskjellige roller relatert til det maskuline og mannsroller. Hans interesse for å undersøke maskulinitet og mannsroller har også vært tema i flere utstillinger med fotografier og videoarbeid. Til Kunstbanken vil han lage et nytt iscenesatt show.