Kjetil Skøien, Norge / Norway

Paris Walks

Paris Walks er som en rapport fra et 6 måneders residensopphold i Paris. Performancen består av fire elementer; en video, fotografier, tekst og bevegelse, sammen kan de oppleves som en fortettet dagbok fra Parisoppholdet.  I et frenetisk tempo viser videoen fragmenter av bilder fra gater, barer og kafeer i Paris. Videoen er inspirert av Jonas Mekas filmer fra byer i Europa. På gulvet foran han ligger en collage av fotografier, motivene er ansikter fra mange kulturer. Kjetil Skøien veksler mellom å underkaste seg videobildet og å tre ut av det ved å skape kontrapunkter med kroppen, som en dansen til videobildene. Teksten består av setninger hentet fra bilder sett i gallerier og kunstinstitusjoner og stemmeimprovisasjoner legger seg tett opp til videoens lydbildet.

Paris Walks er tidligere vist på Fylkingen, Stockholm og Ram Galleri, Oslo. Det er en perfomance som delvis er improvisert og under stadig utvikling.

Kjetil Skøien (f. 1952) er en allsidig kunstner. Han er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi (1980 – 84) og har etter det arbeidet som teaterregissør, scenograf, skuespiller, danser, billedkunstner, performancekunstner og lyriker. I 1986 startet han teaterprosjektet Passage Nord Project som fortsatt eksisterer.


Paris Walks is a report from a 6-month artist residency in Paris. The performance comprises four elements: a video, photographs, texts and movement which together can be seen as a condensed diary. At a frenetic speed, the video, inspired by Jonas Mekas films of European cities, shows fragments of photos from streets, bars and cafés in Paris. On the floor in front of him there is a collage of photographs; the motifs being faces from many cultures. Kjetil Skøien switches between yielding to the video and stepping out of it by creating contrasts with his body, like a dance accompanying the video. The text includes sentences taken from pictures seen in galleries and art institutions, and vocal improvisations connect with the video’s soundscape.

Paris Walks has previously been shown in Stockholm and Oslo. The performance is partially improvised and is continuously being developed.

Kjetil Skøien (b. 1952) is an intermedial artist who graduated from the Academy of Fine Art (1984) and has since worked as a theatre director, scenographer, actor, dancer, visual artist, performance artist and poet. In 1986 he established the Passage Nord Project which is still active today.