Kurt Johannessen (f. 1960) er en nestor innen performancekunst i Norge. Siden begynnelsen på 1980-tallet har han vist sine konsentrerte, stille performancer. Til Kunstbanken kommer Johannessen med to nye forestillinger. Han skriver: «I mitt arbeid er nærver i situasjonen fundamentalt. Resten prøver eg å halde så ope som mogleg, ikkje låse valgmulighetane for tidleg. Dette er utgangspunktet. Samstundes er eg oppteken av å finne situasjoner som kan tilføre meg kvaliteter eg ikkje har erfart tidlegare. Ofte minimaliserar eg ned til eitt bilde og skapar mikroskopiske variasjonar innafor denne ramma. Til andre tider er situasjonen meir kompleks, men likevel innafor eit poetisk minimalistisk formspråk.»