I performancen Where to? sitter Noor Abed på en sykkel i Mjøsa og tråkker uten å komme noen vei. Med performancen ønsker hun å lage et bilde på den arabiske situasjonen i dag. Hun mener at araberne lever i en energikonsumerende tilstand. I årevis har de forsøkt å endre situasjonen sin, uten at anstrengelsene fører til noe resultat. Hun er opptatt av følgende problemstillinger: Er det som skjer i den arabiske verden i dag med demonstrasjoner, sosiale protester og politiske endringer, virkelige endringer? Eller er bevegelsen en illusjon som ikke fører folket i noen retning?

Noor Abed har siden 2009 vært student ved International Academy of Art Palestine, Ramallah. Skolen ble etablert i 2006 etter initiativ av den norske kunstneren Henrik Placht. Hun har i likhet med flere andre studenter ved akademiet utført performancer ute i Ramallahs gater. I performancene har hun tematisert både arabernes og vestens kvinnesyn. Hun deltok i høst på et samarbeidsprosjekt mellom Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Kunstakademi og akademiet i Ramallah.