Roghieh Asgari Torvund (f. 1960) er født i Azerbaijan, oppvokst i Iran og bosatt i Norge fra 1987. I Fortune telling, som har premiere i Kunstbanken, ønsker hun å undersøke mellommenneskelige relasjoner. Hun vil forske på reaksjonsmønstre og skape en felles forståelse sammen med publikum.

Kunstneren uttaler: «I min kunst bruker jeg dokumentarfilm kombinert med performance som metode for å undersøke de tilfeldige øyeblikkene som skaper mening i livet. Halvparten av livet mitt tilhører en annen verden – min sansning har preg av min historie og det jeg opplever nå. Det ble aldri en skillevegg mellom mine verdener. Jeg ønsker å formidle mine observasjoner av hvordan mennesker drives fram og bryter seg gjennom hindringer. Når disse hindringene ikke lar seg bryte ned, tar menneskets utvikling en annen retning. Dette er prosessen som former individer og deres drømmer».

Roghieh har bakgrunn fra gateteater i Iran på slutten av 70-tallet og Kunstakademiet i Oslo (2003-2007). Hun gjør sterke performancer med politisk innhold. Hun opptrådte i Kunstbanken med performancene Avkledning i 2004 og Avreagering i 2005, som begge tok utgangspunkt i hennes erfaringer med å tilhøre to svært forskjellige kulturer.


Roghieh Asgari Torvund (b. 1960) was born in Azerbaijan, grew up in Iran, has lived in Norway since 1987. In Fortune telling, wich is to premiere at Kunstbanken, she explores interersonal relations in an effort to examine patterns of reaction and create a common understanding together with the audience.

Says Torvund: «In my art I use documentaries in combination with performance as a method through wich to examine teh random moments that create meaning in life. Half of my life belongs to a different world – my perception is coloured by my past and the things I experience right now. There was never a wall between my worlds. I wish to communicate my own observations on what drives people forward, on how we break barriers. When barriers cannot be broken, people are forced to take a different direction. These are processes that shape individuals and their dreams».

Roghieh performed street theatre in Iran at the end of the 1970s, and her powerful performances have a distinct political message. In 2004 and 2005, Torvund took part in Kunstbankens performance festivals with the performances Exposed and Abreaction respectively, both of which used her background from the two countries as a starting point.