Susanne Irene Fjørtoft

Nærvær / fravær

Fjørtoft sine performancer handler om de vage og uhåndgripelige mellomrommene mellom oss mennesker og våre omgivelser. Hun utforsker hvordan vi kan påvirke og bli påvirket av hverandre og alt vi omgir oss med.

Gjennom pandemien har vi blitt vant til å møtes digitalt, ikke som et tillegg til fysiske møter, men som en erstatning for dem. Tilstedeværelsen av det fysiske mennesket har blitt et savn, og det er blant annet denne formen for ’synlighet’ og ’usynlighet’ prosjektet kretser rundt. Konkret lager hun figurer utført som silhuetter i et tynt stoff der tekstilets florlette kvalitet gir en spøkelsesaktig tilstedeværelse av en fremmedartet, men likevel delvis gjenkjennbar menneskeskikkelse.

Susanne Irene Fjørtoft (f. 1984) har studert scenografi ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold. Ved siden av sitt eget kunstprosjekt har hun siden 2009 vært involvert i en rekke samarbeidsprosjekter i grenselandet mellom performance og scenekunst.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Susanne Irene Fjørtoft

Presence / Absence

Fjørtoft’s performances are about the vague and incomprehensible spaces between us and our surroundings. She explores how we can affect and be affected by each other and the world around us.

Throughout the pandemic, we have become accustomed to meet digitally, not as an addition to real life meetings, but a substitute. The presence of human beings has become a loss, and there is, among other things, this state of ‘visibility’ and ‘invisibility’ the project revolves around. Specifically, she creates figures depicted as silhouettes in a thin fabric where the floral quality of the textile gives a ghostly presence of an alien, yet partially recognizable, human character.

Susanne Irene Fjørtoft (b. 1984) has studied scenography at the Norwegian Theatre Academy, Østfold University College. In addition to her own art practice, she has since 2009 been involved in several collaborative projects in the borderland between art performance and performing arts.