Tori Wrånes (f. 1978) arbeider i performancen Rødt Svelg med lyd i rom. Hun tar utgangspunkt i Geir Johnsens komposisjon Talking/Singing og gjennom grafisk notasjon oversetter hun former og tegn til lyd. Hun utfordrer dynamikken og muligheten i sin egen stemme, og forsker i grensen mellom snakk og sang.

Wrånes arbeider i forlengelse av konserttradisjonen med elementer av teater og enkel scenografi. Vanligvis liker Wrånes å gjøre små ting i store rom, og i sin fascinasjon for klang eksperimenterer hun ofte på ulike arenaer.

Wrånes har bakgrunn fra teateret hvor hun de senere årene har arbeidet som skuespiller/performer. Hun er vokalist i bandet NUD, som for tiden lanseres i Frankrike og Tyskland, og har arbeidet med filmmusikk og kortfilmer. I samarbeid med Olav Benestvedt har hun vist diverse tekst/performance-arbeid som sort kjøtt og glitter in May. Wrånes er for tiden førsteårsstudent ved Statens kunstakademi i Oslo.


Tori Wrånes (b. 1978) works with spatial sounds in her performance called Rødt Svelg (Red Throat). Her starting point is Geir Johnsen´s composition Talking/Singing and through graphic notations she translates shapes and signs into sound. She challenges the dynamics and the ranges in her own voice by exploring the dividing line between talking and singing.

Wrånes continues a concert tradition with elements of the theatre and simple scenography. As a rule, she likes to do small things in large rooms, and in her fascination of sound, she often experiments in different arenas.

With a background from the theatre, Wrånes has in recent years worked as an actress/performer. She is also a cocalist in the band NUD, which is currently launched in France and Germany, and she has worked on film music and short films. In a joint venture with Olav Benestvedt she has also done various texts/performances, such as sort kjøtt (black meat) og glitter in May. Wrånes is currently a student at The National Academy of Fine Art in Oslo.