Lirekasse på vindkraft er et eksperimenterende performativt lydverk, hvor en lirekasse spiller etter som vinden blåser.  En vindmølle har ladet opp et 12 volt batteri, som driver en motor (boremaskin), som får svingarmen på lirekassen til å dreie og musikken til å spille – nesten som en evighetsmaskin. Et seil foran lirekassen fanger vinden og styrer musikken: mye vind betyr hurtig musikk, mens svak eller ingen vind medfører langsom eller ingen musikk.

Tulle Ruth (f. 1962) jobber med skulptur i bred forstand og jobber ofte i det offentlige rom med verk som drives av naturen selv. Hun har stilt ut i både inn- og utland. Tulle Ruth driver eget galleri «Drive In for Lydkunst», som er et mobilt lydgalleri langs veien og formidler av samtidens lydkunst til et bilkjørende publikum.


The “Wind powered street organ” is a performative, experimental sound project, where a street organ plays as the wind blows. A windmill charges a 12 volt battery, which powers an engine (drill) and makes the turn wheel spin and the music play – almost like a perpetual motion machine. A sail placed in front of the street organ catches the wind: the more wind the faster the music; a gentle breeze or no wind means slow or no music.

Tulle Ruth (b. 1962) works with sculpture in a very broad sense. She has exhibited in Norway as well as abroad. She often works in public spaces with site-specific art pieces powered by nature itself. Tulle Ruth has her own gallery called “Drive In of Sound Art” which, stationed along the road, presents contemporary sound art to a driving audience. www.tulleruth.com