Kunstbanken senter for samtidskunst utlyser fire individuelle produksjonsstipender á 50 000 kr.

Kunstbankens retningslinjer for Produksjonsstipend 2023

Kunstbanken har fått tildelt midler etter søknad til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Ordningen har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Hjelpefondet dekker stipendene, kunstsentrene dekker utgifter til administrasjon og juryering.

Formål:

Stipendet er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere
Det er et fritt arbeidsstipend som skal brukes til individuell kunstnerisk produksjon

Hva skal det ikke gå til?

Ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
Årvisse tiltak
Søknader fra kunstnere som har mottatt stipendet i løpet av de siste tre årene tas ikke i betraktning

Innholdet i søknaden Søknad (inklusive alle vedlegg) skal sendes på e-post eller i brev til Kunstbanken innenfor fristen. Godkjente filtyper er doc, pdf og jpg (lavoppløselig format)

 

Søknaden skal gi opplysninger om:

Søkers navn, adresse, telefon og e-post
Søkers organisasjonsnummer og/eller fødselsnummer samt kontonummer
Prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål
3 – 5 fotografier. Fotografiene som sendes digitalt må være lavoppløselige, dvs rundt 300 – 400 Kb.

Jury

Juryen består av leder Rannveig Funderud (leder BKI), Eivind Narum (leder NKI) og Ingrid Blekastad, direktør Kunstbanken.

Bekjentgjøring

Informasjon om produksjonsstipendet gjøres kjent på Kunstbankens hjemmeside, instagram- og facebookkonto, og i e-poster til kunstnerne organisert i Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI), Billedkunstnerne Innlandet (BKI).

Søknad med vedlegg merkes Produksjonsstipend 2023 og sendes pr. e-post eller brev til:

Kunstbanken senter for samtidskunst, PB 224, 2302 Hamar
eller post@kunstbanken.no

Frist for søknaden er 1. mars 2023