søknadsfrist 1. mars

Kunstbankens retningslinjer for Produksjonsstipend 2022

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utlyser to individuelle produksjonsstipender á 50 000 kr.

 

Formålet med Produksjonsstipendet

Kunstbanken har fått tildelt midler etter søknad til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Ordningen har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Hjelpefondet dekker stipendene, kunstsentrene dekker utgifter til administrasjon og juryering.

Formål

•    Stipendet er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere

•    Det er et fritt arbeidsstipend som skal brukes til individuell kunstnerisk produksjon

 

Hva skal ikke gå til?

•    ordinær drift av organisasjoner og institusjoner

•    årvisse tiltak

•    søknader fra kunstnere som har mottatt stipendet i løpet av de siste tre årene tas ikke i

betraktning

 

Innholdet i søknaden Søknad (inklusive alle vedlegg) skal sendes på e-post eller i brev til Kunstbanken Hedmark Kunstsenter innenfor fristen. Godkjente filtyper er doc, pdf og jpg (lavoppløselig format)

Søknaden skal gi opplysninger om:

•    søkers navn, adresse, telefon og e-post

•    søkers organisasjonsnummer og/eller fødselsnummer samt kontonummer

•    prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål

•    3 – 5 fotografier. Fotografiene som sendes digitalt må være lavoppløselige, dvs rundt

300 – 400 Kb.

 

Bekjentgjøring

Informasjon om produksjonsstipendet gjøres kjent på Kunstbankens hjemmeside, instagram- og facebookkonto, og i e-poster til kunstnerne organisert i Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI), Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) og Billedkunstnerne i Oppland (BKO).

Søknad med vedlegg merkes Produksjonsstipend 2022 og sendes pr. e-post eller brev til:

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, PB 224, 2302 Hamar
eller post@kunstbanken.no

Frist for søknaden er 1. mars 2022