Filmen kan vises både i  gallerier/visningsrom og bibliotek.

Dalvedh er sørsamisk og betyr at noe som har vært borte eller gjemt kommer til syne.  Dalvedh er tittelen på et omfattende kunstprosjekt av Sissel M. Bergh i samarbeid med Frode Fjellheim, og filmen publikum får se er en del av dette prosjektet. Bergh og Fjellheim, som begge har sørsamisk bakgrunn, kaller sitt prosjekt Dalvedh for et «historieomskrivingsprosjekt». Utstillingen belyser historien gjennom det sørsamiske perspektivet og søker å gi den samiske kulturen den plassen i historien den skal ha. Bergh samarbeider også med historikere, arkeologer og informanter fra det samiske miljøet.

Natur, mennesker og dyr forteller på ulike måter om den sørsamiske kulturen. Ved hjelp av musikk, joik og fortelling utdypes historiene. Kunstnerne stiller gjennom sine arbeider spørsmål ved majoritetssamfunnenes rådende framstilling av samisk kultur og historie. Sørsamer (åarjelsaemieh) er en gruppe blant samene i Norge og Sverige. Deres tradisjonelle bo- og reindriftsområder i Norge strekker seg i dag omtrent fra Ranelva i Nordland til Elgå øst for Femunden i Hedmark.

I filmen kan vi høre joikeren Marja Helena Fjellheim Mortensson (1995) fra Engerdal. Marja skriver sanger og komponerer joiker om det som opptar henne; alt fra natur til politikk. I 2013 ble hun som 19-åring tidelt Hedmark fylkeskommunes kulturpris. Siden Marja synger på et heller ukjent språk kombinerer hun gjerne musikken med visuell kunst som virkemiddel, og slik utfyller også lyd og bilde hverande i Dalvedh.

Det som skiller sørsamer fra andre samiske grupper, er først og fremst språket, men også drakten, ornamentikk, byggeskikk og andre kulturuttrykk. Sørsamene utgjør en liten andel av den samiske folkegruppen og har blitt beskrevet som «en minoritet i minoriteten». Sørsamisk språk tales av 500–800 personer, og det er om lag 150 personer sysselsatt med reindrift i de sørsamiske områdene i Norge. Sørsamiske institusjoner som skole, museum og teater finnes i Snåsa, Hattfjelldal, Røros, Røyrvik, Mo i Rana og Östersund.

Sissel Mutale Bergh (1974) er utdannet fra Statens Kunstakademi , Oslo – Norge, og University of Technology – Fine art depatement, Durban – Sør-Afrika. Hun har bodd og arbeidet i Lusaka, Zambia, hvor hun ble medgrunnlegger av Munandi Art Studio. Hun er for tiden basert i Trondheim, Norge. I 2015 mottok hun et femårig arbeidsstipend fra Kulturrådet. Hun arbeider for tiden med å utvikle en rekke eksperimentelle korte dokumentarer, «knowhowknow» – støttet av Midtnorsk filmsenter, og et bokprosjekt, «Ajmodh ajtodh» – samle spor av samisk kultur på kysten av Møre og Trøndelag (Nordland). Prosjektet Dalvedh, som tok 5 år å lage, er for tiden på reise i det tredje året. I  2016 ble det vist ved Saemien Sijte, Sørsamisk kulturarvsenter og museum i Snåsa, ved Falstad Minnesenter og på Røros museum.

Frode Fjellheim (1959) er musiker, komponist, arrangør, produsent og pedagog. Han er utdannet ved Trøndelag Musikkonservatorium i Trondheim. Fjellheim har medvirket i en rekke produksjoner ved Trøndelag Teater og Rikskonsertene. Han har skrevet bestillingsverk til bl.a. Festspillene i Nord-Norge (2000), Telemarkfestivalen, Vinterfestuka i Narvik og Osafestivalen. Siden 1997 har han komponert musikk for dokumentarer og serier på NRK og en rekke kortfilmer. På 1990-tallet startet han Jazz Joik Ensemble – som seinere skiftet navn til Transjoik. Bandet har gitt ut fem album, i tillegg til at Fjellheim selv har gitt ut tre soloalbum. Fjellheim driver et eget plateselskap: Vuelie.no. Fra høsten 2010 er han ansatt som professor i musikk ved HiNT, nå Nord Universitet. I populærkulturell sammenheng er han kanskje mest kjent for å ha komponert åpningslåten til Disney-filmen Frost (Frozen), 2013.

Marja Helena Fjellheim Mortensson (1995) kommer fra en reindriftsfamilie i Svahken Sïjte/Elgå Reinbeite distrikt i Engerdal kommune. Marja er en av noen få hundre personer som snakker sør-samisk. Allerede i 1. klasse på Elgå skole begynte Marja med sang og joik, og har sunget siden. Hun gikk musikklinja på Stange videregående skole, og mottok i 2013 Hedmarks Fylkeskommunes Kulturpris. Hun gjorde seg bemerket som «Årets unge kunstner» under under Riddu Riđđu sommeren 2014.  Hun er kjent for blant annet sangen «Aaltoej sårkoe – Simlens sorg» og «Håhnkoe – håp». Marja Helena har også spilt for Hans Majestet Kongen og Sametinget. Høsten 2014 og våren 2015 joiket hun seg inn i hjertene til urfolk fra hele verden, da hun opptrådte på Migration Music Festival i Taiwan og på den internasjonale urfolksfestivalen i Kinshasa, DR Kongo. Hun har spilt inn et eget album sammen med produsent Frode Fjellheim. Marja Helena Fjellheim Mortensson har en oppsiktsvekkende stemme og en sterk tilstedeværelse med en bevissthet rundt sin samiske arv og identitet som hun formidler med selvsikkerhet. Målet med sangene er å skape en større kulturforståelse. Hennes sanger handler om nærhet til naturen, rovdyrproblematikk og kampen for reindriftsnæringen og det samiske språket.