Utstillingen er et samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark og er et tilbud for elever på 1.-7. trinn. Teksten under er hentet fra Turnéorganisasjonens lærerveiledning for utstillingen:

Gjenbruk er et velkjent begrep. Vi vet at det er viktig. Vi må utnytte ressursene og ikke sløse. Bruk og kast-mentaliteten er ikke bærekraftig, den belaster miljøet. Men gjenbruk kan være mye mer enn å lage melkekartongkubber og sortere husholdningsavfall! I denne utstillingen får vi se noen skikkelig smarte, lure og humoristiske eksempler på gjenbruk. Her får vi åpnet øynene for hva som kan skje i det hverdagens gjenstander får nytt liv som del av et kunstnerisk uttrykk.

Dette er ikke noe nytt fenomen innen kunsten. Helt siden tidlig i forrige århundre har vi sett kjente og hverdagslige gjenstander forvandles og bli gitt en ny betydning i en skulptur eller et bilde. Kunstnere i forskjellige land arbeider under svært ulike materielle betingelser, og kunstnerne i utstillingen kan ha ulike grunner til å resirkulere materialer i sine verk. I vår del av verden kan det være et ønske om å legge til flere betydninger og assosiasjoner, andre steder er tilgangen på materialer knapp og man må bruke det som finnes, selv om det har vært brukt før. Uansett er det her snakk om håndverkskunnskaper på et høyt nivå, en formmessig sikkerhet og med uttrykk som snakker til oss.

Humor, det uventede, det uvante, det forbløffende og det kritiske er elementer vi finner i disse arbeidene. Dette vil være en utstilling som viser kulturelt mangfold ved å tydeliggjøre likheter og forskjeller mellom kulturer og gjennom å tematisere hvordan vi kan forstå et uttrykk gjennom det visuelle språket. Recycling er det engelske ordet for gjenbruk. Grunnen til at vi bruker den engelske tittelen er at dette er en internasjonal utstilling. Gjenstandene er hentet fra en større utstilling som ble vist i Kunstbanken sommeren 2008, der tema var gjenbruk i kunsten.

Formidlere er Aase Marie Brun og Torill Østby Haaland som veksler på å reise med utstillingen.

Kunstnerne: Clarence Albert (Zambia), Daniel Hangoma (Zambia), Magny Tjelta Jaatun (Norge), Lise Schønberg (Norge),
Gordon Shamulenge (Zambia), Joseph Shakulipa (Zambia), Ringo Brian Chileshe (Zambia)