Augie N´Kele (1953) er født i Belgisk Kongo og bosatt i New York. N´Kele benytter kunsten til å fortelle historier omkring den afrikanske slavehandelen. Utsatillingen består av Skulpturer av ståltråd, aluminiumsnetting og tekstil.