Elisabeth Mathisen (1960) benytter seg av uttrykk som video, fotografi og performance. I utstillingen i Kunstbanken viser hun tresnitt med bildemotiver fra døgnets mørke timer. Det er motiver fra overganger mellom dag og natt, drøm og virkelighet, opplevelser og informasjon transformert over tid. Hun arbeider med avtrykk og kroppserfaringer. Feilsnittene som oppstår blir uttrykksbærende i det de viser til et sted hvor rent og urent veves sammen.