Fotografiene til Geir Brungot (1962) er styrt av et ønske om å skape metaforer for hans egen identitet. Han er kjent for iscenesatte kontrastrike svart-hvitt fotografier hentet fra hans nærmeste omgivelser.

Hovedmotivene viser eller dveler ved steder som ikke har noen status innen kunsten, som søppelfyllinger, etterlatte biler, barflekker i snøsmeltinga eller grafiske mønstre av greiner.

I Kunstbanken viser en helt ny serie med fotografier kalt Barcelona Manscape. Serien består av 15 bilder i storformat, og for første gang har han arbeidet med fargefoto. Fremmedgjøring er et gjennomgangstema i Brungots bilder. Han er kjent for sine melankolske skildringer fra en søppelfylling i Lofoten og fra hjemstedet på Vestlandet. I den nye serien fra Barcelona er det også en tristesse som dominerer bildene. Den viser folketomme og forlatte basketballbaner, konsertscener og bordtennisbord. I fotografier med mennesket, opptrer de som oppstilte og isolerte fra omgivelsene. Fotografiene vises i Kunstbankens store sal. Brungot har hatt utstillinger bla. på Stenersenmuseet (2001), Sørlandets Kunstmuseum (2001)og Bergen Kunsthall (2002). Han er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Oslo, Museet for Fotokunst, Odense, Norsk Museum For Fotografi, Horten og Nord Norsk Kunstmuseum, Tromsø.

Geir brungot er kjent for sine melankolske skildringer fra en søppelfylling i Lofoten og fra hjemstedet på Vestlandet – her vises en serie fra 2003. Han har trykket egen katalog på 30 sider med tekst av Erlend G. Høyersten.