I utstillinga Hommage til … viser Ingun Kleppan (1955) smykker som hedrer ulike kvinner. Kvinner som har bemerket seg og gjort inntrykk på henne, enten gjennom litteraturen eller som medmennesker. Selv beskriver hun dem slik: «Kvinner fra fortiden som har vært betydelige i sin samtid og viktige kvinner i nåtiden som alle vil være inspirerende for fremtiden». Ingun Kleppan har svennebrev som gullsmed i tillegg til diplomutdannelse fra Guldsmedehøjskolen i København. Hun har en lang og omfattende praksis som inkluderer både smykker og større metallobjekter. Hennes hovedmateriale er sølv, i tillegg benytter hun gull og ulike steiner og perler i detaljer. Enkelte smykker er laget i treverk, med detaljer i sølv, steiner og blandingsmaterialer. Smykkene hennes kan både fungere som rene visuelle objekter til å henge på veggen, eller bæres på kroppen.


In the exhibition Homage to … Ingun Kleppan (b. 1955) shows jewellery that honours various women who have stood out and made an impression on her, either through literature or as fellow human beings. This is how she describes them: “Women from the past who were significant in their time and important women today who will be an inspiration for the future”. Ingun Kleppan holds a journeyman’s certificate as well as a diploma in goldsmithing from Copenhagen Technical College. She has extensive experience of making jewellery and larger metal objects, her main material being silver, with details made with gold and different gemstones and pearls. Some of her jewellery is made from wood with details of silver, stones and mixed materials. Her artwork may both be visual, wall-mounted objects or used as jewellery.