Karen Klim (1951) er en pionér innen norsk glasskunst. Hun var med på etableringen av Norges første glasshytte på Frysja i 1978. Hennes produksjon har gått fra vinglass til skulpturelle glassobjekter i serier. Arbeidene kjennetegnes av finstemte variasjoner i det visuelle uttrykket.

Utstillingen Lyriske kontraster består av 13 vasebaserte former. Kunsthistoriker Holger Koefoed skriver i katalogen som trykkes til utstillingen: «Karen Klims samling vaser har en frodig, egenartet karakter som trollbinder oss med sine variasjoner og i sin utrykksintensitet. På denne utstillingen er søyleformen utgangspunktet og inngår i hennes frie dikting der glassets egenskaper og materialitet, form, farge, lys og detaljrikdom er så innsiktsfullt utnyttet. Klims meditasjoner i glass og hennes finstemte estetikk er med å gjøre utstillingen til glasskunst på høyeste nivå.» Les hele teksten her.